Monday, April 11, 2011

Tabara de sculptura Magura-Buzau Magura Sculpture Camp

Location of my photos


Tabăra de sculptură de la Măgura este rodul eforturilor depuse de autorităţile locale Judeţene, Uniunea Artiştilor Plastici din România, şi a avut de la început o concepţie unitară, simbolică.

Deschiderea ei urma să marcheze în 1970 cele 16 secole de atestare documentară a Buzăului.

A fost concepută ca timp de 16 ani, 16 sculptori, mereu alţii, să vină să lucreze în poienile Măgurei.

Tabăra s-a deschis oficial în august 1970 şi s-a repetat până în 1985.

Timp de o lună se lucra intens, ca în final artiştii să lase în poiana Magurei câte o lucrare distinctă ce-i reprezenta, perfect amplasate în peisaj, aşa după cum criticul de artă Ion Frunzetti afirma că „Tabăra de la Măgura este singurul loc ce-şi naşte operele pe loc, şi le înmulţeşte an de an”.

Timp de 16 veri fenomenul s-a repetat, în august şi septembrie dealurile Măgurei au fremătat de activitate creatoare, iar când fenomenul s-a încheiat, au rămas aici 256 de lucrări în piatră, adevărate capodopere ale geniului, ce se întind pe 21 ha.
The sculpture camp from Magura

The sculpture camp from Magura is the result of the efforts made by the county local authorities, The Association of the Plastic Artists from Romania and it has had a unitary, symbolic conception even from the start.

Its opening would have marked in 1970 the 16 centuries of documentary certification of Buzau.

The idea was that for 16 years in a row, 16 different artists were to come and work here, in the clearings of Magura.

The camp was officially opened in August 1970 and was repeated every year after that, until 1985.

There would be intensive work for a whole month, so that in the end the artists would leave in the clearings of Magura one distinctive and representative work, each of them fitting perfectly in the landscape, as the art critic Ion Frunzetti would say: “The camp from Magura is the only place that gives birth to its works instantly and multiplies them one year after the other”.

The event repeated for 16 summers, the hills from Magura throbbed with creative activity in August and September and when all this was over, the place was sprinkled on a surface of 21 ha with no less than 256 stone works, genuine works of art, a print of genius.


360panoramic photosFollow my friends photography blogs:

http://sas-richard.blogspot.com

http://blogulupozaru.blogspot.com

http://gabrieltora.blogspot.com

http://georgesecareanu.blogspot.com

http://andreamihai.blogspot.com